وبسایت آلوپسیای ایران
مشهد مقدس
حسین و امیر حسین
برج میلاد تهران
رستوران آرشاویر
علی به همراهی یک دوست
شیراز
شاندیز مشهد
انجمن آلوپسیای ایران به بنیاد بیماری های نادر ایران پیوست.